baner for atar2

zahavaזהבה מועלם, חברת קיבוץ לביא. נולדה בקיבוץ ובו הקימה את משפחתה. עבדה שנים רבות בחינוך הבלתי פורמלי ובחינוך הפורמלי. הייתה מנהלת בי"ס ממ"ד אזורי בלביא, והיום משמשת מנהלת הקהילה בקיבוץ לביא. נושא החינוך קרוב לליבה ושמחה לתרום בתחום ככל יכולתה.