baner for atar2

Zvika Rubinstein צביקה רובינשטיין ז"ל היה איש רב פעלים בתחומי עשיה שונים. היה מייסדה ומנהלה של חברת "אווריקה" להנדסה, שפעלה במגדל העמק, מנהלה של החממה הטכנולוגית בקרית שמונה, ובשנים האחרונות מנהלה של מיגל. הקדיש מחשבה ומאמצים רבים לפיתוח הגליל. פעילותו תרמה רבות לתעשייה ולחנוך בגליל.