baner for atar2

מייסדים

freddy singerפרדי עוסק בפיתוח תעשייה רפואית בגליל מזה 30 שנה. הקים ונהל פעילות פיתוח וייצור ייחודית בקרית שמונה, תפן ושלומי. מומחה בעל שם עולמי בייזום ופיתוח מוצרים רפואיים. יזם של פעילות חינוכית באזורים מאתגרים בגליל בחמש השנים האחרונות.

Zvika Rubinstein צביקה רובינשטיין ז"ל היה איש רב פעלים בתחומי עשיה שונים. היה מייסדה ומנהלה של חברת "אווריקה" להנדסה, שפעלה במגדל העמק, מנהלה של החממה הטכנולוגית בקרית שמונה, ובשנים האחרונות מנהלה של מיגל. הקדיש מחשבה ומאמצים רבים לפיתוח הגליל. פעילותו תרמה רבות לתעשייה ולחנוך בגליל.

הרב יהודה גלעד הוא איש חינוך ותיק בגליל. היום משמש ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב קיבוץ לביא.gilads

כיהן כחבר הכנסת מטעם העבודה-מימד בכנסת ה-15. פעיל במישורים שונים של קירוב וצמצום פערים בחברה הישראלית

דוקטור לפסיכולוגיה מטעם החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה ויועץ ארגוני.zimi

ניהל במשך 10 שנים את האגף החינוכי בתחנה לבריאות הנפש - "תחנת העמקים". לימד עד שנת 2010 בחוג לפסיכולוגיה בלימודים לתואר שני, במגמה להכשרת פסיכולוגים קליניים חינוכיים.

מקימו ומנהלו של מכון "פירם" (המרכז לפסיכולוגיה יישומית רב ממדית) המתמחה בפיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי, קידום מנהלים ובעלי תפקידים. המכון מקיים תהליכי קידום ופיתוח ארגוני למערכות שונות ברחבי הארץ כמו גם מקיים תהליכי הדרכה והעצמה של מנהלים.

כמו כן משמש כמנכ"ל מכון משב המתמחה בפיתוח תוכניות עזרה עצמית שוכנות אינטרנט.

zahavaזהבה מועלם, חברת קיבוץ לביא. נולדה בקיבוץ ובו הקימה את משפחתה. עבדה שנים רבות בחינוך הבלתי פורמלי ובחינוך הפורמלי. הייתה מנהלת בי"ס ממ"ד אזורי בלביא, והיום משמשת מנהלת הקהילה בקיבוץ לביא. נושא החינוך קרוב לליבה ושמחה לתרום בתחום ככל יכולתה.