baner for atar2

orut lectures

mifgash3 hamamot

Keren Tischler

יועצת משפחתית מוסמכת . למדה במסלול לימוד ייחודי בשיתוף מרכז מיכל דליות ומכללת לוינסקי לחינוך בשיטה האדלריאנית . מובילה קבוצות הורים וייעוץ פרטני להורים . מאמנת אישית מוסמכת מתמחה באימון בני נוער. מנחת קבוצת בהכשרה של אוניברסיטת חיפה עובדת עם צוותי חדר מורים להובלת והטמעת תהליכי העצמה ושינוי. מורה בתיכון מזה כ- 15 שנים.