baner for atar2

orut lectures

mifgash3 hamamot

TsipiLahavבוגרת תואר שני לפסיכולוגיה חברתית וחינוך. מנחת קבוצות מגוונות מכל הקשת החברתית והגילאית. מרצה בנושאי חינוך, פסיכולוגיה ותיאטרון ובשנים האחרונות מלווה בני נוער, זוגות, משפחות ונשים בדרכם להגשמת יעודם.
לימודי הכשרה נוספים: "פסיכותרפיה בגישה פמיניסטית" ולימודי הסמכה בלוגו תראפיה. בשנים האחרונות עוסקת בהדרכה ובהנחיית הורים לגילאים שונים תוך כדי ליווי והקניית כלים להתמודדות עם מצבים תלויי העידן העכשווי.