baner for atar2

orut lectures

mifgash3 hamamot

מושב כנף- רמת הגולן. אמא לשלושה + בעלIris Braun....

בעלת תואר MA בקרימינולוגיה יישומית מאוניברסיטת בר אילן, BA בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה וספרות עברית מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
יועצת משפחתית ומדריכת הורים, מגשרת טרנספורמטיבית ומנחה סדנאות וקבוצות להורים וילדים.